Tuesday, 2 December 2014

Berita Kampung Padang Jawa Di Dada Akhbar

  Berita Harian 12 Februari 1962                                           Berita Harian 2 Oktober 1962

Berita Harian 9 Oktober 1968


Berita Harian 30 Disember 1968

No comments:

Post a Comment